Logotype for print

Förslag till Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter

2023-09-29

Svensk Försäkring avstår från att yttra sig.

Förslag till Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter (SJÖFS 2023-4) om tillfällig klimatkompensation för sjöfarten år 2024 med tillhörande konsekvensutredning (Dnr: 23-00405)

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss.

Svensk Försäkring avstår från att yttra sig.

53. Klimatavgifter.pdf