Logotype for print

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnader och brandbelastning

2023-08-25

Boverket Dnr 6640/2022

Sammanfattning
Svensk Försäkring avstyrker genomförande av förslaget i sin nuvarande form mot bakgrund av att de bakomliggande ambitionerna till effektivare och billigare bostäder kommer att förfelas. Vi bedömer att förslaget i stället får rakt motsatt effekt samt att det påverkar samhällets ambitioner om en ökad hållbarhet negativt.
Vidare är författningen otydlig i flera delar samt att kravnivåerna för egendomsskydd sänkts, vilket vi befarar medföra att omfattande skador kan inträffa som får stora konsekvenser för både egendom och miljö.

Läs hela yttrandet:

41. Förslag till föreskrifter och allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnader och brandbelastning dnr 6640 2022 .pdf