Logotype for print

Förslag till ändringar i föreskrifterna om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

2023-05-03

Finansinspektionen

Svensk Försäkring har inga invändningar mot förslagen i ovan angiven remiss.

19. Förslag till ändringar i föreskrifterna om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.pdf