Logotype for print

Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsrörelse och om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse

2023-11-13

Svensk Försäkring har inte några invändningar mot de förslag som lämnas. Svensk Försäkring anser dock att Finansinspektionen i samband med dessa ändringar borde ha gjort ytterligare anpassningar av rapporteringskraven med anledning av utvecklingen av den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Dessutom är föreskriften om tillsynsrapportering i behov av ändringar av andra skäl.