Logotype for print

Förslag till ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning (K3)

2023-04-17

Bokföringsnämnden