Logotype for print

Förslag till ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2)

2023-04-17

Bokföringsnämnden