Logotype for print

Försäkring behövs för samhällsviktiga transporter

2023-12-13

Svensk Försäkring är positiv till att utredningen En modell för försörjningsberedskap uppmärksammar att finansiella tjänster är en förutsättning för en fungerande försörjning och vill betona vikten av att säkerställa tillgången till försäkringstjänster inom transportområdet för att kunna upprätthålla Sveriges import och export under kris och krig.

Pär Karlsson, senior rådgivare

Svensk Försäkring är positiv till den modell för försörjningsberedskap som betänkandet En modell för svensk försörjningsberedskap föreslår. Det är viktigt att Sveriges försörjningsberedskap stärks inom ramen för det pågående arbetet med samhällets totalförsvar. Det är också positivt att utredningen uppmärksammar att finansiella tjänster är en förutsättning för en fungerande försörjning och att den finansiella sektorn ska ingå i den föreslagna modellen. Svensk Försäkring betonar i yttrandet att många försäkringstjänster har ett nära samband med vår försörjning av samhällsviktiga varor.

- Vi är ett land med en omfattande import- och exportverksamhet. För att kunna upprätthålla samhällsviktiga transporter vid större kriser eller krig är det nödvändigt att också säkerställa tillgången till försäkringstjänster inom transportområdet”, säger Pär Karlsson, senior rådgivare på Svensk Försäkring.

En modell för svensk försörjningsberedskap (SOU 2023:50)