Logotype for print

Föreskrifter om förenklade nationella regler för konvertering av fordon till drift med etanol och metangas

2023-06-20

Transportstyrelsen

Svensk Försäkring har såsom branschorganisation för de svenska försäkrings­företagen inget att erinra mot de remitterade förslagen till föreskrifter.

37. Föreskrifter om förenklade nationella regler för konvertering av fordon till drift med etanol och metangas TSF2020-129.pdf