Logotype for print

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om internprissättning

2023-12-20

Svensk Försäkring är medlem i Näringslivets Skattedelegation (NSD) och deltar i delegationens yttrande. Svensk Försäkring ansluter sig till vad som har förts fram av NSD.