Logotype for print

Europeiska kommissionens förslag om mervärdesskatt i den digitala tidsåldern(COM [2022] 701, 704, 704 final)

2023-01-27

Fi2022/03365

Svensk Försäkring önskar, utöver det remissyttrande som är lämnat av Näringslivets Skattedelegation, lämna följande kommentar på ovan rubricerat förslag från EU-kommissionen.

I förslaget till artikel 271a punkten 1 anges att:

”Member states may require that taxable persons identified for VAT purposes in their territory send electronically to their tax authorities data on the supplies of goods and services made for consideration to other taxable persons within their territory”.

I punkten 2 i samma artikel anges att:

“Member states may require that taxable persons identified for VAT purposes in their territory send electronically to their tax authorities data on taxable transactions other than those referred to in paragraph 1 of this Article and in Article 262”.

Svensk Försäkring anser att det är otydligt vilka transaktioner som avses i artikel 271a punkten 1 och 2. Det finns en uppenbar risk att bestämmelsen tolkas som att den avser information om alla försäljningar av varor och tjänster, och så även från skatteplikt undantagna transaktioner såsom försäkringstjänster. I artikel 220 punkten 2 i direktivet undantas som huvudregel försäkringstjänster (artikel 135 1a) från faktureringsskyldighet såvitt avser inom medlemsstaten omsatta försäljningar och omfattas inte av rapporteringsskyldighet i artikel 262 punkten 1c. Det föreslås heller ingen ändring av dessa bestämmelser såvitt gäller fakturering och rapportering.

Svensk Försäkring föreslår därför att artikel 271a punkten 1 och 2 kompletteras enligt följande.

Artikel 271a punkten 1

“Member states may require that taxable persons identified for VAT purposes in their territory send electronically to their tax authorities data on the taxed supplies of goods and services made for consideration to other taxable persons within their territory”.

Artikel 271a punkten 2

“Member states may require that taxable persons identified for VAT purposes in their territory send electronically to their tax authorities data on taxable transactions subject to VAT other than those referred to in paragraph 1 of this Article and in Article 262”.

Dessa förslag innebär emellertid inte att Svensk Försäkring tillstyrker ett införande av ett motsvarande krav på nationell rapportering.

 

Svensk Försäkring

 

Svensk Försäkring

Johan Lundström

 

Ronja Wildenstam

 

2. Kommissionens förslag om mervärdesskatt i den digitala tidsåldern.pdf