Logotype for print

EU-kommissionens förslag till förordning och rådsbeslut om skydd för utsatta vuxna

2023-09-06

(Ju2023/01655)

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss. Svensk Försäkring avstår från att yttra sig.