Logotype for print

EU-kommissionens förslag om ett ändringsdirektiv om att ytterligare utöka och uppgradera använd-ningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätten

2023-05-17

Ju2023/00820

Svensk Försäkring hade inte möjlighet att, med den korta tid som erbjöds, lämna synpunkter inom den angivna remisstiden. Vi har dock noterat att det i remiss­inbjudan nämns att även synpunkter efter den tiden kommer att beaktas. Vi uppskattar det och lämnar här några korta kommentarer till direktivförslaget.

 

27. EU-kommissionens förslag om ett ändringsdirektiv om att ytterligare utöka och uppgradera användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätten; Ju2023 00820.pdf