Logotype for print

En översyn av EU:s mönsterskyddsregler

2023-01-16

(Ju2022/03605)

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss. Svensk Försäkring avstår från att yttra sig.

Svensk Försäkring

 

Johan Lundström                              Rickard Sobocki

1. En översyn av EUs mönsterskyddsregler.pdf