Logotype for print

En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6) och Kompletteringar till delbetänkandet En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6)

2023-05-15

Svensk Försäkring tackar för möjligheten att lämna synpunkter på rubricerade delbetänkande och promemoria. Vi lämnar inledningsvis övergripande synpunkter på genomförandet av minimibeskattningsdirektivet. I övrigt begränsar sig vårt yttrande till de förslag som direkt eller indirekt berör försäkring.

Svensk Försäkring är medlem i Näringslivets Skattedelegation (NSD) och deltar i delegationens yttrande. Svensk Försäkring ansluter sig även till vad som har förts fram av NSD.

23. En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner dnr Fi2023 00559 och Kompletteringar till deltbetänkandet En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner dnr Fi2023 01114.pdf