Logotype for print

Digital ingivning av årsredovisning

2023-09-27

Den 15 februari publicerade Justitiedepartementet remissen  Digital ingivning av årsredovisningar, sista svarsdag var 15 maj. Svensk Försäkring var inte upptagen som remissinstans, vi uppmärksammade remissen först i ett sent skede. Vid en fördjupad analys av promemorian har vi upptäckt otydligheter i lagtexten och vi föreslår därför nedanstående ändring.