Logotype for print

Boverkets förslag till föreskrifter om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga

2023-08-25

Boverket


Dnr 3680/2021

Svensk Försäkring avstår från att yttra sig över remissen.

 

Svensk Försäkring

Mats Galvenius

 

42. Boverkets förslag till förskrifter om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga dnr 3680 2021.pdf