Logotype for print

Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål

2023-08-25

Boverket Dnr 2478/2023

Svensk Försäkring vill ge en allmän reflektion över remitterat förslag.

Genom förslaget vill Boverket öppna upp för billigare produktion av bostäder genom färre regelkrav. Emellertid kommer detta endast medföra att kostnaden flyttas från produktionsskedet till kommande fastighetsägare/bostadsrätts- eller hyrestagare. Insparande genom billig kvalitet och sämre standard kommer dels medföra skador i fastigheten, dels att den boende själv får införskaffa standardhöjande funktioner. Vi menar att besparingen för den boende – med Boverkets föreslagna modell – blir en chimär och bli en dyrare lösning på sikt för denne.

Till detta finns en risk att egensinniga lösningar för byggnation kan innebära svårigheter att försäkra byggnaden eller i vart fall att försäkringspremien blir betydligt dyrare.

Svensk Försäkring

Mats Galvenius

43. Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål dnr 2478 2023.pdf