Logotype for print

Bolagets förslag till föreskrifter om översiktsplan

2023-08-25

Boverket


Dnr 2787/2022

Svensk Försäkring ställer sig bakom Boverkets remitterade förslag till föreskrifter om översiktsplan.

Vi önskar dock påpeka att tabell 9 under paragraf 5 avseende klimatrelaterade risker bör kompletteras med en tidsaspekt. Klimatförändringarna medför att fastigheter och byggnader kommer utsättas för en ökad frekvens av naturskaderisker liksom att dessa kan förväntas tillta i styrka framgent. Således bör kommunen vid framtagande av översiktsplan ange risken för skador i den byggda miljön ta hänsyn till fastighetens förväntade livslängd. Att endast ta dagens förhållanden i beaktande kan inte anses hållbart och riskerar dessutom stora framtida skador samt ekonomisk risk för bland annat den enskilde fastighetsägaren liksom för samhället i stort.

Svensk Försäkring

Mats Galvenius

45. Bolagets förslag till föreskrifter om överskriftsplan dnr 2787 2022.pdf