Logotype for print

En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder

2023-04-17

(SOU 2022:51)

Svensk Försakring anser att förslagen i betänkandet är svåra att förena med
proportionalitetsprincipen som innebär att en myndighet inte får anväanda mer ingripande
åtgärder än vad som är nödvändigt med hänsyn till äandamalet. Kombinationen av att
känslig information om enskilda individer ska lamnas ut på oklara grunder utan fullgott
skydd for den personliga integriteten gör att Svensk Försakring anser att förslaget inte
kan genomföras.

Svensk Försäkring yttrande En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder Fi2022 03071.pdf