Logotype for print

Betänkande: Åtgärder för tryggare bostadsområden

2023-12-06

När det gäller betänkandet Åtgärder för tryggare bostadsområden (SOU 2023:57) instämmer Svensk Försäkring i utredarens bedömning att det är viktigt med tryggare bostadsområden.

63. Remissyttrande SOU 2023-57 och Ds 2023-18.pdf

Remiss av betänkandet SOU 2023:57 och promemorian Ds 2023:18