Logotype for print

Avgifter hos Finansinspektionen; FI dnr 23-6059

2023-03-20

FI dnr 23-6059

Svensk Försäkring har inga invändningar mot förslagen i ovan nämnd remiss.

11. Rapport om avgifter - för samråd FI dnr 23-6059.pdf