Logotype for print

Ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om likviditetsverktyg för fonder

2023-04-26

Finansinspektionen

Svensk Försäkring avstår att yttra sig om Finansinspektionens förslag till ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om likviditetsverktyg för fonder.

18. Ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om likviditetsverktyg för fonder.pdf