Logotype for print

Utkast till lagrådsremiss Ny lag om källskatt på utdelning; Fi2022/01841

2022-10-06

Finansdepartementet

Svensk Försäkring begränsar sitt remissvar till förslagen om utländska juridiska personer som tillhandahåller försäkring eller avtal om tjänstepension i Sverige (främst avsnitt 5.4.8). Vi tillstyrker förslaget att utländska försäkringsgivare ska undantas från källskatt för utdelning som är hänförlig till en försäkring eller tjänste­pension när försäkringstagaren är skattskyldig till avkastningsskatt samt den före­slagna övergångsregeln rörande kvarstående outnyttjad avräkningsbar kupong­skatt.

 

 

 

 

Svensk Försäkring

 

Svensk Försäkring

 

 

 

Johan Lundström

 

Lena Friman Blomgren

 

42. Utkast till lagrådsremiss Ny lag om källskatt på utdelning.pdf