Logotype for print

Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid

2022-11-02

(SOU 2022:48)

I ett gemensamt yttrande vill Svensk Försäkring och Larmtjänst framföra följande synpunkter på betänkandet Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid.

Försäkringsbranschen ser positivt på att utredningen har genomfört en gedigen översyn av reglerna om Tullverkets befogenheter i kontrollverksamheten och den brottsbekämpande verksamheten. Den nya lagen är överskådlig, ändamålsenlig och enhetlig. Men det kommer att krävas mer resurser till Tullverket om de ska klara av att leva upp till den ambitionshöjning som den nya lagen innebär.

Hela svaret i filen nedan

46. Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid.pdf