Logotype for print

Skärpt straff för olovlig körning och rattfylleribrott

2022-02-16

Ju2021/04215

I ett gemensamt yttrande vill Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen framföra följande synpunkter på det utkast till lagrådsremiss som remitterats.

Vi ställer oss i huvuddrag bakom förslaget till lagrådsremiss och ser positivt på att ett oaktsamhetskriterium införs för att underlätta ett bättre utnyttjande av straffskalan. Dock är vi tveksamma till att en höjning av straffmaximum för rattfylleri och olovlig körning har någon reell betydelse när domstolar ändå aldrig tillämpar hela straffskalan. Det finns i så fall snarast ett behov av att höja minimistraffet.

Remissvar

9. Skärpt straff för olovlig körning och rattfylleribrott JU2021 04215.pdf