Logotype for print

Remissen Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2022-03-21

Finansdepartementet

Sammanfattning

Arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism kan bli effektivare om möjligheterna till informations­delning mellan t.ex. myndigheter och verk­sam­hetsutövare förbättras. Vi är därför positiva till förslaget om samverkan. Även livförsäkringsföretag bör dock få delta. Skillnaderna mellan aktörerna på finans­marknadsområdet är inte sådana att en begränsning till kreditinstitut är motiverad.

Bolagetsverkets register över verkliga huvudmän har brister. Svensk Försäkring tycker därför att utredningens förslag om skyldighet att årligen bekräfta de uppgifter över verkliga huvudmän som har anmälts till verket bör genomföras. Det finns fortsatt anledning att överväga hur registrets kvalitet kan förbättras.

20. Samverkan mot penningtvätt och finansiering terrorism FI2022 00740.pdf