Logotype for print

Remiss Promemorian Ökad motståndskraft i betalningssystemet

2022-11-29

(Fi2022/02529)

Svensk Försäkring avstår från att yttra sig över ovan angiven remiss.

Svensk Försäkring

 

Svensk Försäkring

Mats Galvenius

 

Pär Karlsson

49. Remissyttrande Ökad motståndskraft i betalningssystemet Fi2022-02529.pdf