Logotype for print

Remiss avseende förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om godkännande av fasta installationer enligt järnvägstekniklagen och Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om godkännande av fasta installationer för nationella järnvägssystem

2022-02-23

TSF 2017-175 och
TSF 2018-164

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss. Svensk Försäkring avstår från att yttra sig.

Svensk Försäkring

Mats Galvenius

11. Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om godkännande av fasta installationer enligt järnvägstekniklagen och för nationella järnvägssystem.pdf