Logotype for print

Remiss av promemorian Nya regler för viss gräsrotsfinansiering

2022-03-15

Fi2022/00473

Svensk Försäkring avstår från att yttra sig över rubricerad remiss.

Svensk Försäkring

Johan Lundström                             Rickard Sobocki

16. Nya regler för viss gräsrotsfinansiering FI2022 00473.pdf