Logotype for print

Remiss av Handbok Säkerställande av fartygskapacitet för totalförsvaret 2023

2022-10-18

Försvarsmakten
(H FARTYG 2023)

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss.

Svensk Försäkring deltar gärna i arbetet med att skapa ett robust försvar.

Svensk Försäkring anser att Handboken brister i analys avseende de finansiella- och försäkringsinstrument som är integrerade i fartygets drift.

Svensk Försäkring välkomnar en genomgång av dokumentet som helhet med beaktande av de finansiella instrument som är av vikt för fartygsdrift, fartygsfinansiering och fartygsförsäkring.

 

Svensk Försäkring

Mats Galvenius

43. Handbok Säkerställande av fartygskapacitet för totalförsvaret 2023 (H FARTYG 2021).pdf