Logotype for print

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om införandet av ett avdrag för eget kapital och en begränsning av avdrag för räntor i bolagssektorn

2022-06-29

Finansdepartementet
Fi2022/01627