Logotype for print

Remiss – ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om faktablad för fonder

2022-10-25

FI dnr 22-3915

Svensk Försäkring avstår från att yttra sig över ovan angiven remiss.

45. Ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om faktablad för fonder FI dnr 22-3915.pdf