Logotype for print

Promemorian Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut

2022-08-29

Fi2022/02140

Svensk Försäkring, som har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remis, avstår från att yttra sig.

Svensk Försäkring

 

Johan Lundström                             Rickard Sobocki

34. Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut.pdf