Logotype for print

Promemorian: Ett likviditetsverktyg för fonder och en pilotordning för distribuerad databasteknik

2022-10-03

Finansdepartementet

Svensk Försäkring avstår från att yttra sig över rubricerad remiss.

Svensk Försäkring

Magnus Vesterlund

40. Ett likviditetsverktyg för fonder och en pilotordning för distribuerad databasteknik.pdf