Logotype for print

Polismyndighetens föreskrifter om ändring i Polismyndighetens föreskrifter (PMFS 2020:3) om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, FAP 499-1

2022-09-02

Polismyndigheten

Svensk Försäkring, som har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss, avstår från att yttra sig.

Svensk Försäkring

Johan Lundström                               Rickard Sobocki

36. Polismyndighetens föreskrifter om rapportering och uppgiftslämnande A293 530 2022.pdf