Logotype for print

Parkering av elsparkcyklar

2022-04-05

Infrastrukturdepartementet

Svensk Försäkring bedömer att förslagen i remitterad promemoria inte bör läggas till grund för en reglering avseende en parkering av elsparkcyklar. Svensk Försäkrings bedömning är att förslaget visserligen är vällovligt, men att det finns brister i konsekvensbedömningen. Objektiviteten i promemorian är inte helt tillfredsställande då vi t ex finner uttalanden om att ”en mängd elsparkcyklar slängs i drivor”. Visserligen kan man finna elsparkcyklar ligga kullvräkta ovanpå varandra, men det finns knappast anledning att tro att detta är något som med flit åstadkoms systematiskt av användarna av dessa fordon. Däremot kan förutsättningarna för ordnad parkering av elsparkscyklar förbättras både genom tekniska förbättringar av elsparkcyklarnas parkeringsstöd och genom att kommunerna tillhandahåller parkeringsytor. Att införa förbud i hela Sverige baserat på vad som förefaller vara främst lokala problem är inte lämpligt. Det saknas resonemang kring varför ytterligare bemyndiganden till kommunen inte är tillräckligt. Genom lokala föreskrifter kan man införa förbud i de områden där problemen faktiskt finns.

21. Parkering av elsparkcyklar I2022 00150.pdf