Logotype for print

Nya föreskrifter om starkströmsanläggningar

2022-03-15

Elsäkerhetsverket
Dnr 20EV6475

Svensk Försäkring ställer sig bakom förslagen till nya föreskrifter och allmänna råd som ska ersätta föreskrifterna 2008:1, 2008:2 och 2008:3.

Genom att Svensk Försäkring erbjudits att delta i arbetet med framtagandet av de nya föreskrifterna har vi haft möjlighet att framföra de synpunkter som funnits.

Svensk Försäkring

Johan Lundström

17. Nya föreskrifter om starkströmsanläggningar 20EV6475.pdf