Logotype for print

Konsekvensutredning gällande förslag av Sjöfartsverkets föreskrifter om tillfällig klimatkompensation för sjöfarten

2022-12-16

SJÖFS 2022:4

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss.

Svensk Försäkring Svensk Försäkring avstår från att yttra sig.

52. Sjöfartsverkets föreskrifter om tillfällig klimatkompensation för sjöfarten år 2023.pdf