Logotype for print

Förutsättningarna för att föra vissa fordon som drivs med el eller alternativa drivmedel med körkortsbehörighet B

2022-03-09

Infrastrukturdepartementet

Svensk Försäkring har inbjudits till att yttra sig över remiss från Transportstyrelsen (TSG 2020-11409) om Förutsättningarna för att föra vissa fordon som drivs med el eller alternativa drivmedel med körkortsbehörighet B.


Svensk Försäkring delar de slutsatser som Transportstyrelsen framför i sin rapport. Att genomföra det förslag som Transportsstyrelsen hade att utreda skulle enligt vår bedömning ha betydligt fler nackdelar än fördelar och dessutom ha en negativ påverkan på trafiksäkerheten.


Förutom de problem som Transportstyrelsen anger i sin rapport skulle ett genomförande sannolikt få en rad återverkningar vad gäller försäkringar. Dessa är dock mer av kommersiell natur, varför några exakta konsekvenser inte kan anges av konkurrensrättsliga skäl.

Svensk Försäkring

Staffan Moberg

13. Förutsättningarna för att föra vissa fordon som drivs med el eller alternativa drivmedel med körkortsbehörighet.pdf