Logotype for print

Förslag till nya regler om att fondbolag, förvaltningsbolag och värdepappersinstitut ska beakta hållbarhetsfaktorer och integrera hållbarhetsrisker

2022-04-19

Finansinspektionen

Svensk Försäkring avstår från att yttra sig över ovan angivna förslag.

24. Nya föreskrifter hållbarhet fond och värdepapper FI dnr 21 29976.pdf