Logotype for print

Förslag till ändring av TSFS 2021:4 om tillstånd att bedriva försök med automatiserade fordon

2022-03-09

Transportstyrelsen

Svensk Försäkring tillstyrker Transportstyrelsens förslag att förenkla handläggningen av tillstånd att bedriva försök med automatiserade fordon genom att den sökande redan vid ansökningstillfället tillåts åberopa ett särskilt oberoende yttrande avseende riskbedömningen av försöksverksamheten.

Ett sådant förfarande blir betydligt mer kostnadseffektivt för alla involverade parter.

Att genomföra detta i form av ett allmänt råd förefaller välavvägt, då det ligger i den sökandes intresse att tydligt visa att systemets funktion är tillförlitligt.

Svensk Försäkring

Staffan Moberg

 

12. Förslag till ändring av TSFS 2021 4 om tillstånd att bedriva försök med automatiserade fordon.pdf