Logotype for print

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU

2022-02-04

Fi2021/04066

Europeiska kommissionens direktivförslag är komplext och effekterna är svåra att bedöma. Svensk Försäkring har därför på detta stadium inte kunnat fullt ut analy­sera hur reglerna kan och bör tillämpas på försäkringsverksamhet. Vi vill dock peka på några förhållanden för försäkringsverksamhet som bör beaktas i förhandling­arna.