Logotype for print

EU-kommissionens forslag om European Single Access Point

2022-01-10

ESAP

Svensk Forsakring har erbjudits mojligheten att kommentera EU-kommissionens
forslag gallande inrattandet av en europeisk gemensam atkomstpunkt for finansiell
information och hallbarhetsinformation (European Single Access Point ESAP).