Logotype for print

En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning (SOU 2021:79)

2022-04-11

Justitiedepartementet

Utredningen, som har följt upp det skriftlighetskrav vid telefonförsäljning som infördes 2018, bedömer att det inte finns anledning att vidta ytterligare lag­stift­ning­s­­åtgärder för att stärka konsumentskyddet. Svensk Försäkring instämmer i denna bedömning och vill i sammanhanget framhålla betydelsen av näringslivets egenåtgärder på området, t.ex. spärregistret NIX-telefon och NIX-nämnden.

22. En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning SOU 2021 79.pdf