Logotype for print

En ny rymdlag

2022-04-20

Utbildningsdepartementet

Svensk Försäkring har inbjudits till att yttra sig över Rymdlagsutredningens betänkande En ny rymdlag (SOU 2021:91). I yttrandet inskränker vi oss till att behandla de frågor som berör försäkringsområdet och skadeersättning.

Försäkring av luftfartyg är något som i allt väsentligt sker på den internationella återförsäkringsmarknaden via direktförsäkringsgivare, även om det förekommer att vissa mindre luftfartyg även försäkras inom Sverige. Det är mot den bakgrunden oklart om svenska försäkringsgivare kommer att ha ett intresse i att försäkra ansvaret för en rymdverksamhetsutövare. Att erhålla försäkring på den internationella försäkringsmarknaden via direktförsäkringsgivare bör dock inte skapa några problem i dagsläget.

En ny rymdlag SOU 2021 91 dnr U2021 04610.pdf