Logotype for print

Boverkets rapport: Översyn av ombyggnad i PBL

2022-09-28

Finansdepartementet
Fi2021/03790

Svensk Försäkring avstår från att yttra sig över rubricerad remiss.

 

Svensk Försäkring

Mats Galvenius

38. Boverkets rapport Översyn av ombyggnad i PBL.pdf