Logotype for print

Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag

2021-01-18

Socialdepartementet

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria och avstår från att yttra sig.

Svensk Försäkring
Magnus Vesterlund