Logotype for print

Vissa försäkringsföreningars rätt att meddela tjänstepensionsförsäkringar för egenföretagare

2021-06-18

Finansdepartementet

Svensk Försäkring har inga invändningar mot förslagen i ovan nämnda promemoria.


Svensk Försäkring
Johan Lundström