Logotype for print

Utvärdering av Bokföringsnämndens regelverk för årsredovisning och koncernredovisning (K-regelverken)

2021-04-15

Bokföringsnämnden

Svensk Försäkring har fått möjlighet att lämna synpunkter på Bokföringsnämndens utvärdering av nämndens regelverk för årsredovisning och koncernredovisning (K-regelverken). Nedan anges Svensk Försäkrings svar på de frågeställningar som Bokföreningsnämndens önskar synpunkter på.