Logotype for print

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om teknisk identifiering

2021-01-12

Transportstyrelsen

Branschorganisationen Svensk Försäkring och dess dotterbolag Larmtjänst ställer sig bakom de remitterade förslagen. Vi anser att Transportstyrelsens slutsatser är genomtänkta och välgrundade. Vi ställer oss bakom alternativ A som förordas i de olika delarna.